073-0251505 info@sorsvedjegard.se

Inackordering i lösdrift

Vår lösdrift

Ligghall på 53 kvm med öppning i söderläge. Vi räknar 10 kvm per häst så 5 hästar är max i den här lösdriften. Halmbädden ses över varje dag, bajshögar vänds ned och ny halm strös på vid behov. En gång per år skottas hela bädden ut med traktor och ligghallen rengörs med högtryckstvätt. En lampa med mjukt sken sitter utanför och en inuti ligghallen som tänds och släcks automatiskt kväll och morgon.

Vinterhagen är ca 0,5 ha och den är kuperad med vissa partier med stora stenar, diken och några träd. Det är dubbla grindar vid utgången som skapar en ”fålla” som gör det enkelt att ta ut en häst utan att någon annan smiter ut. Fållan kan även användas för att separera en häst för att t ex rykta eller fodra i hink.

En foderhäck för storbal står på en grusad plan som hålls ren från träck. Foderspill runt foderhäcken krattas ihop och tas bort varje till varannan dag.

Det finns två termobarer som rymmer 60 L var. Termobarerna fylls på varje dag och töms och diskas ur ca varannan dag och varje dag vid behov.

Beteshagen är 2,75 ha och i anslutning till vinterhagen så hästarna har tillgång till ligghallen även hela sommaren. Betet plöjs och sås om med jämna mellanrum.

Grovfoder med analys, inkl både makro- och mikromineraler, ingår i hyran. Hästarna har fri tillgång till grovfoder.

Träckprov för analys av inälvsparasiter ska tas från alla hästar vår och höst. När en ny häst ska flytta in i lösdriften ska träckprov tas på den nya hästen två veckor innan.

De som hyr plats i vår lösdrift har tillgång till ridhuset när det inte är bokat och samsas då om utrymmet. Det finns även möjlighet att boka ridhuset för 150 kr per timme (ord. pris 250 kr) för den som vill ha det för sig själv.

I den nya varmbonade stallbyggnaden finns det plats i sadelkammare för skåp och utrustning. Det finns duschspilta, torkrum och stallgång för att sadla/sela på m.m. och toalett.

Vi tittar till hästarna morgon, eftermiddag och kväll men du sköter din häst själv.

Alla som hyr plats i lösdriften ska en gång varje vår hjälpa till att städa vinterhagen från träck.

Pris: 1950 kr (inkl moms 25 %) per månad. Månadshyran betalas i förskott, faktura kommer på mail.