073-0251505 info@sorsvedjegard.se

Info och priser för hyra/leasa häst på Sörsvedje Hästgård

Leasa häst heltid

Pris 2250 kr inklusive moms (25 %) per månad, 12 månader per år. Hyra betalas i förskott, uppsägningstid 2 månader. Ett avtal skrivs mellan leasingtagare och uthyrare.

Leasingtagaren ska ha fyllt 18 år och vara erfaren ryttare med stor hästvana.

Hästens utrustning, försäkring, foder, strö, regelbunden skoning och avmaskning ingår i hyran. Hästen är exklusiv för leasingtagaren och kan inte hyras ut till någon annan. Leasingtagaren har en egen olycksfallsförsäkring. Det går bra att vara två leasingtagare som delar på hästen och månadsavgiften.

Hästen bor kvar på Sörsvedje Hästgård och får endast lämna gården efter särskild överenskommelse med uthyraren. Hästen får inte hyras eller lånas ut i andra hand. Hästen ska användas på ett ansvarsfullt sätt och en rimlig nivå där hästens hälsa kommer i första hand.

Leasingtagaren hjälper till att hålla rent i lösdriften, diska och fylla vattenkar m.m.

Leasingtagaren kan nyttja ridhuset med den hyrda hästen när ridhuset inte är bokat och samsas då med andra om utrymmet. Den leasingtagare som vill ha ridhuset för sig själv kan boka det för 150 kr per timme (inkl moms).